Privacy Verklaring

Datum van inwerkingtreding 13 juni 2011; Laatst gewijzigd 8 april 2019

Wanneer u van de dienstverlening van Businesscenter Kleine Loods gebruik maakt, vertrouwt u ons uw gegevens toe. Deze privacy policy is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe u deze gegevens kunt updaten, beheren, exporteren en verwijderen.

Mocht u een vraag over onze privacy policy hebben, kunt u contact op nemen met ons.

Doeleinden:

Als u gebruik maakt van de dienstverlening van Businesscenter Kleine Loods, en/of omdat u zelf bij het versturen van een e-mail persoonsgegevens aan Businesscenter Kleine Loods verstrekt worden deze gegevens gebruikt voor het verrichten van onze dienstverlening.

Businesscenter Kleine Loods maakt in haar dienstverlening gebruik van de volgende persoonsgegevens:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw bankrekeningnummer

Businesscenter Kleine Loods verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacy policy tenzij; u hier specifiek schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

Gebruik van uw gegevens:

Wanneer u contact met Businesscenter Kleine Loods op neemt of reeds al gebruik maakt van haar dienstverlening vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de verzochte dienst uit te kunnen voeren.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde server van Businesscenter Kleine Loods of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken en enkel gebruiken voor de door u gespecificeerde dienstverlening.

Communicatie:

Wanneer u e-mail of andere berichten naar Businesscenter Kleine Loods verstuurt, is het mogelijk dat de desbetreffende berichten worden bewaard. Soms vraagt Businesscenter Kleine Loods u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie (i.e. offerte, dienstverlening of consult) relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

De gegevens worden verwerkt door onze webhost en eventueel opgeslagen op eigen beveiligde server van Businesscenter Kleine Loods of die van een derde partij. Businesscenter Kleine Loods zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover Businesscenter Kleine Loods beschikt.

Businesscenter Kleine Loods doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Delen met derden:

Businesscenter Kleine Loods verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookie verklaring:

De website www.kleineloods.nl maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) zodat de website naar behoren functioneert en ons de mogelijkheid geeft bij te houden welke pagina’s worden bezocht.

widget.trustpilot.com

  • Deze cookie wordt geplaatst door www.trustpilot.nl 
  • Trustpilot houdt het aantal impressies bij, oftewel het aantal keer dat de desbetreffende TrustBox wordt geladen. Trustpilot houdt ook bij hoe snel een TrustBox wordt geladen. deze data gebruikt Trustpilot om de prestaties van de TrustBox te monitoren en doorlopend te verbeteren.
  • Trustpilot gebruikt tevens de cookie om een geografische prestatieanalyse mogelijk te maken, Trustpilot slaat de IP-adressen niet zelf op.

Uw rechten:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kleineloods.nl.

Businesscenter Kleine Loods zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen:

Businesscenter Kleine Loods neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. www.kleineloods.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van en/of door Businesscenter Kleine Loods verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@theworkingclass.nl.

Veranderingen:

Deze privacy policy is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op www.kleineloods.nl. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contact:

Mocht u om wat voor reden dan ook na aanleiding van het doorlezen van de privacy policy vragen of opmerkingen hebben kunt u ons bereiken via onderstaande contact informatie.